0908 557 224            info@janota.sk

Gemini Nordic I, II, III

  • slide
  • slide
  • slide

GEMINI NORDIC I, II, III

Nordic je systémovým produktom prioritne určeným pre škandinávsky trh. Svojim tvarom nadväzuje na populárne škandinávske línie drevených okien. Spolupracuje s používanými typmi kovania: PN Beslag, IPA, Spilka. Konštrukčné riešenie umožňuje niekoľko typov otvárania, taktieť otáčania v horizontálnej aj zvislej ose. Systém umožňuje porevedenie okien rôznych atypických tvarov. Systémové profily môžu byť dodávané aj ako rámy zvárané alebo lisované.

DREVO-HLINÍKOVÁ KONŠTRUKCIA PRE VON OTVÁRANÉ OKNÁ
V ponuke je profil pre von otvárané okná. Skupina výrobkov NORDIC je dostupná v radách I, II, a III.